Tập đoàn Y học Phúc Lâm đã kiến tạo riêng cho mình

May 23, 2020Từ “bệnh viện di động” đến bệnh viện đa khoa kiểu mới

Trong khi có nhiều lĩnh vực dịch vụ đã có những biết chuyển căn bản trong những năm đầu của thế kỷ này, thì lĩnh vực khám chữa bệnh, hay nói rộng hơn là chăm sóc sức khỏe cho con người tại Việt Nam vẫn chuyển biến khá chậm và còn tụt hậu khá xa so với khu vực và thế giới. Tập đoàn Y học Phúc Lâm là một trong những đơn vị tiên phong đưa những mô hình khám chữa bệnh kiểu mới vào Việt Nam, từ đó tạo nên những giá trị mới khác biệt, góp phần định hướng nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao trong việc chăm sóc sức khỏe con người. Chiến lược phát triển của Tập đoàn Y học Phúc Lâm cũng vì thế rất rõ ràng và khác biệt so với các đơn vị khác.

Nhắc đến Tập đoàn y học Phúc Lâm cần phải kể đến vị trí là đơn vị tiên phong mạnh dạn đầu tư xây dựng các trung tâm khám chữa bệnh công nghệ cao tại các tỉnh, huyện vùng sâu vùng xa đồng thời liên tục tổ chức các đợt khám chữa bệnh nhân tạo miễn phí 100% cho các đối tượng chính sách.

Ngay từ khi mới thành lập công ty, Tập đoàn Y học Phúc Lâm đã trở thành nơi quy tụ của những giáo sư, bác sỹ đầu ngành tại Việt Nam. Trước yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước, trước thực trạng sức khỏe của đồng bào do tác động của hậu quả chiến tranh cộng thêm sự ô nhiễm môi trường và thiên tai bão lụt ngày càng trầm trọng, Tập đoàn Y học Phúc Lâm, với thành phần ban lãnh đạo cốt cán gồm một số người đang hoạt động trong các ngành kinh tế xã hội, một số cán bộ có kinh nghiệm, một số là thần thuốc Đông y và Tây y đã xác định hướng: xây dựng Tập đoàn Y học Phúc Lâm thành một trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao có tầm cỡ quốc gia và quốc tê, có các điều kiện và phương tiện khám chữa bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh tiên tiến, kết hợp hài hòa tinh hoa của 2 nền y học: y học phương Đông cổ truyền và y học phương Tây hiện đại, góp phần với ngành y tế địa phương và khu vực phía Bắc trong công cuộc bả vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Trong thời đại ngày nay nhiệm vụ phát triển con người là nhiệm vụ quan trọng nhất với con người chính là động lực và cũng là mục tiêu hướng tới của xã hội. Một vấn đề có tính chiến lược ở bất cứ xã hội nào, con người muốn phát triển về thể chất và trí lực thì chỉ có sự lựa chọn duy nhất là được chăm sóc về y tế và giáo dục. Sự ra đời của Y học Phúc Lâm xuất phát từ ý nghĩa quan trọng đó”

Nguồn: https://acemaxsindonesia.com

Xem thêm bài viết khác: https://acemaxsindonesia.com/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *