Kỷ Yếu Lớp 2B Overdose

May 12, 2020Kỷ yếu lớp cá biệt 2B [High Bê] trường GDTX Chuyên Cần Overdose! 🇬🇳👌🍁
🔥 Ricky Star said: “Overdose trên áo, Overdose trong máu, Overdose ko giới hạn 1 tuần 2,3,4,6”
🔥 VSoul said: “Overdose trên người, Overdose trong đầu, Overdose luôn cười, Overdose hỏng sầu”
🔥 Sol7 said: “OD trong hang ổ, cơn mưa kia đang đổ, lướt đi trên con phố, trong đầu là sang số”
🔥 Lăng LD said: “Đi ra đường gặp cái áo đụng hàng sẽ tự nhận dạng thằng này bạn”
🔥 Yuno said: “Lướt trên đường cao tốc cùng với ông Táo tới Quá Liều”
🔥 Còn bạn, bạn sẽ nói gì về Overdose?
www.OVERDOSE.vn
#overdose #homie #kyyeu2B #nguyentimoverdose #overdosevn #freedom #nightlife #streetstyle #saigonbynight #youngwildfree

Nguồn: https://acemaxsindonesia.com

Xem thêm bài viết khác: https://acemaxsindonesia.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *